PellaHej!

Jag heter Pella Persdotter Feldtmann. Företaget heter Pella Kommunikation. Jag anlitas med fördel som frilansande copywriter, projektledare och kommunikationsrådgivare. Antingen jobbar jag med ditt team, duktiga människor från mitt eget nätverk eller på egen hand – allt beroende på projektets karaktär. Den här sidan är mitt skyltfönster.


IMA-certifierad med lång erfarenhet
av läkemedelskommunikation.

Medicinsk kommunikation behöver inte vara tråkig; den måste däremot vara vetenskapligt korrekt och den ska följa det etiska regelverket. Gör den bara det så är fältet fritt för kreativitet och kommunikation som väcker rätt uppmärksamhet. Du anlitar mig för att jag kan balansera det korrekta med det kreativa. Jag kan också stå till tjänst med medicinska översättningar från engelska till svenska, med stilistiken i behåll.


Employer branding, eller konsten att visa arbetsgivarens själ.

Det handlar om att hitta kärnan, det som är en organisations faktiska själ. Jag gör det genom att leta, fråga och lyssna. Då hittar jag också tonläget och känslan som bäst kommunicerar företagets verksamhet, kultur och varumärke. Med det på plats blir sedan det komplexa konkret och tillgängligt för dem som på ett eller annat sätt är intresserade och intressanta.


Mest B2B, men framför allt kommunikation med människor.

En inköpare på ett företag fattar köpbeslut på ett annorlunda vis än en privatperson. Tjänster och produkter som köps av företag är ofta mer sammansatta än dem som konsumenter köper. Men sammansatt behöver inte vara svårbegripligt; verksamheter som bygger på mycket avancerad teknik och komplexa tjänster kan även de beskrivas på ett aptitligt, konkret och intresseväckande sätt. Utan att det blir banalt, och oavsett vem du vill tilltala.


Och välkommen.